hedar

ZAPRIMANJE I DEFEKTACIJA ALATA

- stručno osposobljen kadar zaprima, pregledava, vrši defektažu zaprimljenog alata
 

SERVIS ALATA

- popravak i oštrenje svih alata za finalnu obradu drva:

Glodala

HW, HS, DIA

 

 

Kružnih pila

HW, DIA

 

DIA alata

DIA

 

Noževa u blanjalice

HW, HS

 

Noževa profilnih

HW, HS

 

Svrdla

HW, HS, DIA

    Tračne pile do 50 mm

- popravak i oštrenje svih alata za obradu PVC i
aluminijske stolarije:

    Glodala
    Kružnih pila
    Svrdla

 

KONTROLA I OTPREMA ALATA

- završna kontrola izvodi se na optičkom mjernom uređaju

- otprema alata putem:

• naše dostave
• hrvatske pošte
• intereurope
• druge dostavne službe