hedar
Obrt
Vinski Juraj,
alati za obradu drva,
Zagrebačka 94, Karlovac

vl. Miljenko Vinski
  VIAL d.o.o.
proizvodnja i trgovina alata,
Zagrebačka 94, Karlovac
 
 
tel. +385 (0)47 / 645 051
                           645 049
fax. +385 (0)47 / 645 052
e-mail: vinski-alati@ka.t-com.hr
OIB: 27310759629
radno vrijeme: 07.00-15.00
  tel. +385 (0)47 / 645 049
fax. +385 (0)47 / 645 052
e-mail: vial@ka.t-com.hr
OIB: 02570455168
radno vrijeme: 07.00-15.00
 
 
Prikaži Vinski Juraj na većoj karti
 

KONTAKTI

Vaše mišljenje
Izrazite svoje mišljenje, postavite pitanje ili zatražite ponudu
 
ime i prezime:
e-mail adresa:
naziv poruke:
• Naziv i skraćeni naziv tvrtke
VIAL d.o.o.
• Sjedište tvrtke
Zagrebačka 94, 4700 KARLOVAC
• Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar
Trgovački sud u Karlovcu
• Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar
MBS 020022870
• Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva, te da li je temeljni kapital uplaćen u cijelosti
19.400,00 KN, uplaćen u cijelosti
• Prezimena i najmanje jedno ime člana Uprave društva
Osnivač društva je Miljenko Vinski, direktor Branka Vinski
• Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa
KARLOVAČKA BANKA DD , I.G. Kovačića 1, KARLOVAC
HR16 2400008 1190019340
PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD, Radnička cesta 50, ZAGREB
HR53 2340009 1100176670